torsdag 2 februari 2012

Workshop-metoden

Det klagas många gånger på fortbildning för lärare, och in initieringsfasen av en-till-en på min arbetsplats har det varit mycket kritik för att inte arbetsgivaren givit adekvat fortbildning, både på hårdvara och mjukvara: De fortbildningstillfällen som givits har givits på väldigt bred front (duktiga föreläsare vet att ta betalt) och legat under vissas förmåga och skjutit långt över huvudet på andra.

PIM var en mindre katastrof: Från början avsattes ingen tid alls, utan man förutsattes fixa på sin förtroendetid, på sin egen kammare. De som arbetat länge med datorer skrek över att behöva "bevisa" sina kunskaper genom banala uppgifter, de som inte redan kunde kände vanmakt och övergivenhet. De allra flesta ansåg att det bara var ytterligare en belastning. Till slut så avsattes viss konferenstid, och det skapades workshop-tillfällen, men PIM var ingen hit hos oss. Ytterligare några ansåg att "varför ska vi lära oss PC-programmen när vi med största säkerhet kommer att behöva använda MAC när vi går in i projektet!?" (Nu finns det ju även instruktionsfilmer för Mac-användare på PIM, det fanns det inte då) Skolledningen föregick dessvärre inte heller med något gott exempel och genomförde PIM, vilket också sågs med oblida ögon av vissa av kollegorna. (Tips till ev. skolledare som läser bloggen: Redan Baden-Powell påpekade den pedagogiska vikten av att ledaren deltar i aktiviteten för att öka deltagarens lust till lärande - på 1910-talet.)

Med detta i ryggen diskuterade vi mycket hur vi skulle lägga upp fortbildningen när vi väl fick datorerna. Vi bestämde oss för att satsa på informella workshops, med teman som bestämds genom önskemål från deltagarna. Vi har haft små workshops om spel, blogg, IWeb, instruktionsfilm, Yacapaca, men populärast är det som vi kallat "Pilla på din Mac": En gräv där du står-form av fortbildning. Deltagaren kommer med sin burk och sedan hjälps vi åt att lösa de undringar som uppstår.

Det är sällan många deltagare i våra workshops, men folk kan komma och gå som de vill och även om det kan bli hektiskt och spretigt så brukar vi ha roligt. Och framförallt så uppstår fantastiskt trevliga diskussioner om pedagogik, metoder, utvärdering, målsättningar och allt det där som vi borde orka diskutera annars också! I går var vi i fikarummet, för det fanns inga andra lediga rum. Men det var bra! Lättillgängligt, lite mysigt och informellt. Det blir nog fler gånger...

Det händer grejer nu. Nedanstående är bara projekt som jag vet om (vi är ju 16 arbetslag!) är på gång:
Elevproducerade instruktionsfilmer/QR-koder till nya teknikhuset (påbörjas på HT2012)
Elevproducerat läromedel/e-bok i Zoologi
Litteratur-wiki, årkursövergripande
Ipad-projekt för laborationer
Bloggar (både öppna och slutna)
"Sommar"-podcasts
Elevsammarbeten genom GoogleDocs

Det är KUL att jobba tillsammans! Allt det här ovan bubblade vi om igår eftermiddag, förutom att spela in Keynotes. En av skolledarna gick förbi och skrattade gott: "Vad kreativa ni är! Ni har ju till och med rosor på kinderna!"

Förutom detta så produceras digital musik, digitala bilder, elever spelar in novellfilm, elever och lärare utvärderar sitt lärande och samlar in och sammanställer data genom digitala enkäter, det görs interaktiva övningar och användandet av digitala lärresurser ökar hela tiden....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar