tisdag 27 november 2012

Projektdagbok 4

Det puttrar på... Det är svårt att vara cool ibland, och framför allt Sofia hade i slutet av förra veckan lite ångest över att eleverna bara diskuterar och inte förmår undersöka hur verkligheten ser ut! För att "lura" på dem lite kunskap så hade Sofia ett tufft quiz i måndags morse, och passade på att gå igenom de viktigaste punkterna lite lätt.

Själv fick jag i söndags äntligen tid att rassla igenom fredagens "utvärdering av eget arbete". Jag hade ett studiebesök från Ängelholms gymnasieskola att ta hand om och eleverna fick den korta svenska-lektionen att arbeta själva, och göra utvärdering på. Utvärderingen visade att många tycker att det är jättekul, men svårt och att vissa har börjat inse att de behöver mer information. Men de vill ha den levererad - inte söka den själva.

Denna veckan blir lite ryckig. På onsdag ska eleverna på studieresa till Göteborg och Sofia kommer att vara borta på torsdag eftermiddag också, så det blir inga föreläsningar denna veckan heller... Vi börjar fundera på om vi måste lägga redovisningarna direkt EFTER jul i stället. Någon grupp har redan börjat tänka på redovisningsformatet, men de flesta är fortfarande i uppbyggandefasen.

I fredags förvarnades eleverna om att de på torsdag kommer att göra en ledarutvärdering och gruppseminarium muntligt tillsammans med mig. Läskigt, tyckte vissa. Det känns viktigt att eleverna får träna sig på att ge och ta konstruktiv kritik. Vi kommer att använda 3+ och delta även den här gången, men sedan får man muntligt framföra sin feedback till ledaren som inte får avbryta och som måste säga tack. Vi får se hur det går...


torsdag 15 november 2012

Projektdagbok 3

Sitter och lyssnar på elevernas diskussioner och låtsas jobba. Det är mycket intressanta åsikter som kommer fram. Den ena gruppen diskuterar först straffsatser och trillar sedan in i en diskussion kring annat, men skriver mest i sitt delade dokument. De enas om att Landets namn kan vänta till sist.

Den andra gruppen jämför kontinuerligt sina egna åsikter med Sverige och USA eftersom en av gruppmedlemmarna har bott där. En av gruppmedlemmarna sitter i stället och tittar på film i sin mobil, men vaknar till när diskussionen handlar om skolan. Diskussionen böljar mellan försäkringar kontra skatter, fri skolmat, obligatoriska ämnen i läroplanen, varför man ska läsa språk över huvud taget, om det räcker med engelska, hur man lär sig bäst, hur en skoldag ska se ut... En av eleverna är sekreterare och skriver ner nästan allt. Jag vågar inte gå in i dokumentet nu, för jag är orolig att jag kommer att störa dem.

Idag har jag fört in den skönlitterära läsningen och presenterat romanerna Sagan om ringen, 1984, Kallocain, Bröderna Lejonhjärta och Mio, min Mio.

Nu diskuterar de betyg i ordning och uppförande. "Det är grymt att tvinga en 12-årig kille att sitta still i en hel dag!" "Man skulle få klistermärken! Som hos tandläkaren!" "Det var ju kul när man var liten, men inte nu." "JO! Det är jättekul!"

Bara för att det är roligt skickade jag dem en "Värd att citera"-medalj på Edmodo.

fredag 9 november 2012

Projektdagbok 2

Igår pratades det USA-val på Samhällslektionen, och eleverna fick inventera vad de skulle behöva vilja ha för små miniföreläsningar. Endast en grupp inkom omedelbart med önskemål. Vi får väl se om övriga hittar information på egen hand, eller om de vaknar till senare.

Idag på Svenskan, en kort lektion som kortas ytterligare av att NIU-eleverna alltid kommer sent pga träningen, gick jag, efter den återkommande ordkunskapsstunden, in på IMGD (Integrative Model of Group Development) och förklarade grupp-processen enligt Susan Wheelers teorier. Mycket kortfattat. Sedan fick eleverna lista goda ledaregenskaper och vi diskuterade demokratiskt ledarskap kontra auktoritärt ledarskap, laisse faire och eleverna fick skatta sig själva som ledare på en 10-gradig skala: Demokratiska eller auktoritära.

Sedan genomförde vi två utvärderingsrundor: Under den första utvärderade gruppledaren sin egen ledar-insatts under veckan, och gruppmedlemmarna utvärderade sin egen arbetsinsats. I runda nummer två utvärderade gruppledarna gruppens arbete under veckan och gruppmedlemmarna utvärderade gruppledarens insats. Vi använde metoden 3+ och Delta (Typ 2 stars and a wish). Jag samlade in alla utvärderingarna och sammanställde gruppledarnas utvärderingar av gruppens arbete för oss fröknar och sammanställde gruppmedlemmarnas anonyma utvärderingar av sina ledare och skickade den till dem.

Överlag hade alla utvärderat på ett väldigt genomtänkt och konstruktivt sätt; både för sig själv och för varandra. Ledarna fick många goda tankar att ta med sig, mest positivt men också en del förbättringsområden. Nästa vecka har de chansen att välja en ny ledare. Förhoppningsvis tar flera chansen att träna sitt ledarskap.

torsdag 8 november 2012

Projektdagbok

Under förra och denna terminen har vårt arbetslag gått STEPs utbildning om entreprenöriellt lärande. (Jag kan inte säga det, och tydligen inte heller stava det!) Den gav kanske inte just oss så mycket nytt, förutom att det stärkte oss i att det arbetssätt vi strävat efter när vi jobbat tillsammans är rätt! De närmaste månaderna kommer den här bloggen att användas som projektdagbok för Sofia Samhällslärarens och mitt senaste tilltag. Om ni vill ha tillgång till materialet, hör av er!

Klassen går i år 1 på gymnasiets ekonomiska program, men 7 av eleverna går det humanistiska programmet. I år samläser de bland annat svenska och samhällskunskap. Vi ville göra någon typ av demokrati-projekt med eleverna och fastnade för en uppgift som en av våra fd kollegor skapat där man säljer in en "ideal-stat" till en "Idol-jury", men vi ville utveckla den lite och spånade vidare. Vi hittade en uppgift från en lärobok; Landet Demokratien som vi gillade, men som vi ville busa om lite (förlåt Sanoma!) Vi vill naturligtvis ge eleverna kunskaper, men också upplevelser och KÄNSLOR att ta med in nästa kurs och i livet. Dessutom vill vi ge dem studieteknik och öva deras förmåga att jobba tillsammans. Som scout vill jag ju alltid ha in det personliga ledarskapet och lite ledarskapsträning, vilket ju passar bra in på Ekonomiprogrammet.

När vi brain-stormat färdigt såg konceptet ut så här:
Eleverna bygger i små grupper sin idealstat som presenteras på ett "säljmöte" i slutet av terminen.
Efter jullovet skriver de på lektionstid en personlig reflektion utifrån givna frågeställningar som varit kända för dem under en längre tid där de får chansen att redogöra för sina erfarenheter och kunskaper.
Arbetet dokumenteras i en Edmodogrupp där alla gruppmedlemmar ska ha tillgång till allt material alltid.

Vi stämde för säkerhets skull av mot kursplanerna i Samhällskunskap och Svenska, så vi inte var ute och cyklade, och verkligen fick med det centrala innehåll som vi strävade efter, och blev glatt överraskade när vi upptäckte att vi i ett enda projekt förmodligen (om det tar den riktning som vi vill) kommer att täcka upp i princip ALLT centralt innehåll i båda kurserna! OCH att vi i uppgiften ger eleverna chans att visa sina kunskaper och förmågor ända upp till A-nivå.

I måndags morgon hastade jag in på Sofias lektion med andan i halsen (vilket inte var svårt eftersom jag var sen och det är på tredje våningen). Lite spelad upprördhet för att väcka nyfikenhet innan vi visade följande film:        

"Är det på riktigt!?" viskades det från raden längst ner.

Vi kallade till oss gruppledarna. All information går till dem och genom dem vidare i grupperna. Ett PM från Unionskontoret med fakta om landet som de fått ta över och ska nydana och den första uppgiften var att visualisera informationen i en kartskiss. Det satte grupperna på prov och det var tydligt att grupp-processen kommer att ta lite tid på vissa håll. Min personliga reflektion är att man allt för ofta bara kör igång, utan att ge tid till gruppen att sätta sig och därför tappar i effektivitet. I det här projektet ska vi försöka att jobba med gruppdynamiken och medvetenheten om ledarskapsstilar. (Ska smyga in ledarteori på svenskan - det står inte i läroplanen, men ändå).

Idag var andra lektionen. Den började med ett 5 minuters möte med ledningsgruppen där "ledstången" delades ut: Ett antalfrågeställningar, omarbetade från Sanomas Landets Demokratien. Övrigt-frågorna tog vi bort och tänker slänga in som "försvårande omständigheter" senare i processen. Några var jätteförvirrade, andra såg ut som de skulle spricka av förväntan. Precis som vi hoppas. Gruppledarna fick full frihet att styra över studietiden, och jag satt kvar i klassrummet på Skype och Google.

På de ställen jag hade insyn via Google jobbades det INTENSIVT! Jag är ganska säker på att det kanske inte stämde över allt, men det är det som är grejen: Man måste släppa kollen en bit för att se vart det leder, men finnas till hands ifall man behövs. Eftersom vi kommer att ha möten och utvärderingar varje vecka kommer det ganska snart att gå upp för de grupper som inte kommer någon vart att de behöver förändra sitt arbete. Men det är JÄTTEFRUSTRERANDE att inte få svara på alla frågor direkt som man brukar, utan bara hänvisa till gruppledaren.

I eftermiddag har Sofia klassen i Samhällskunskap. Hennes fråga till gruppen blir vad de behöver kunna. De ska göra en inventering och beställning av miniföreläsningar och material. Det ska bli intressant att se vad de säger!