torsdag 8 november 2012

Projektdagbok

Under förra och denna terminen har vårt arbetslag gått STEPs utbildning om entreprenöriellt lärande. (Jag kan inte säga det, och tydligen inte heller stava det!) Den gav kanske inte just oss så mycket nytt, förutom att det stärkte oss i att det arbetssätt vi strävat efter när vi jobbat tillsammans är rätt! De närmaste månaderna kommer den här bloggen att användas som projektdagbok för Sofia Samhällslärarens och mitt senaste tilltag. Om ni vill ha tillgång till materialet, hör av er!

Klassen går i år 1 på gymnasiets ekonomiska program, men 7 av eleverna går det humanistiska programmet. I år samläser de bland annat svenska och samhällskunskap. Vi ville göra någon typ av demokrati-projekt med eleverna och fastnade för en uppgift som en av våra fd kollegor skapat där man säljer in en "ideal-stat" till en "Idol-jury", men vi ville utveckla den lite och spånade vidare. Vi hittade en uppgift från en lärobok; Landet Demokratien som vi gillade, men som vi ville busa om lite (förlåt Sanoma!) Vi vill naturligtvis ge eleverna kunskaper, men också upplevelser och KÄNSLOR att ta med in nästa kurs och i livet. Dessutom vill vi ge dem studieteknik och öva deras förmåga att jobba tillsammans. Som scout vill jag ju alltid ha in det personliga ledarskapet och lite ledarskapsträning, vilket ju passar bra in på Ekonomiprogrammet.

När vi brain-stormat färdigt såg konceptet ut så här:
Eleverna bygger i små grupper sin idealstat som presenteras på ett "säljmöte" i slutet av terminen.
Efter jullovet skriver de på lektionstid en personlig reflektion utifrån givna frågeställningar som varit kända för dem under en längre tid där de får chansen att redogöra för sina erfarenheter och kunskaper.
Arbetet dokumenteras i en Edmodogrupp där alla gruppmedlemmar ska ha tillgång till allt material alltid.

Vi stämde för säkerhets skull av mot kursplanerna i Samhällskunskap och Svenska, så vi inte var ute och cyklade, och verkligen fick med det centrala innehåll som vi strävade efter, och blev glatt överraskade när vi upptäckte att vi i ett enda projekt förmodligen (om det tar den riktning som vi vill) kommer att täcka upp i princip ALLT centralt innehåll i båda kurserna! OCH att vi i uppgiften ger eleverna chans att visa sina kunskaper och förmågor ända upp till A-nivå.

I måndags morgon hastade jag in på Sofias lektion med andan i halsen (vilket inte var svårt eftersom jag var sen och det är på tredje våningen). Lite spelad upprördhet för att väcka nyfikenhet innan vi visade följande film:        

"Är det på riktigt!?" viskades det från raden längst ner.

Vi kallade till oss gruppledarna. All information går till dem och genom dem vidare i grupperna. Ett PM från Unionskontoret med fakta om landet som de fått ta över och ska nydana och den första uppgiften var att visualisera informationen i en kartskiss. Det satte grupperna på prov och det var tydligt att grupp-processen kommer att ta lite tid på vissa håll. Min personliga reflektion är att man allt för ofta bara kör igång, utan att ge tid till gruppen att sätta sig och därför tappar i effektivitet. I det här projektet ska vi försöka att jobba med gruppdynamiken och medvetenheten om ledarskapsstilar. (Ska smyga in ledarteori på svenskan - det står inte i läroplanen, men ändå).

Idag var andra lektionen. Den började med ett 5 minuters möte med ledningsgruppen där "ledstången" delades ut: Ett antalfrågeställningar, omarbetade från Sanomas Landets Demokratien. Övrigt-frågorna tog vi bort och tänker slänga in som "försvårande omständigheter" senare i processen. Några var jätteförvirrade, andra såg ut som de skulle spricka av förväntan. Precis som vi hoppas. Gruppledarna fick full frihet att styra över studietiden, och jag satt kvar i klassrummet på Skype och Google.

På de ställen jag hade insyn via Google jobbades det INTENSIVT! Jag är ganska säker på att det kanske inte stämde över allt, men det är det som är grejen: Man måste släppa kollen en bit för att se vart det leder, men finnas till hands ifall man behövs. Eftersom vi kommer att ha möten och utvärderingar varje vecka kommer det ganska snart att gå upp för de grupper som inte kommer någon vart att de behöver förändra sitt arbete. Men det är JÄTTEFRUSTRERANDE att inte få svara på alla frågor direkt som man brukar, utan bara hänvisa till gruppledaren.

I eftermiddag har Sofia klassen i Samhällskunskap. Hennes fråga till gruppen blir vad de behöver kunna. De ska göra en inventering och beställning av miniföreläsningar och material. Det ska bli intressant att se vad de säger!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar