fredag 9 november 2012

Projektdagbok 2

Igår pratades det USA-val på Samhällslektionen, och eleverna fick inventera vad de skulle behöva vilja ha för små miniföreläsningar. Endast en grupp inkom omedelbart med önskemål. Vi får väl se om övriga hittar information på egen hand, eller om de vaknar till senare.

Idag på Svenskan, en kort lektion som kortas ytterligare av att NIU-eleverna alltid kommer sent pga träningen, gick jag, efter den återkommande ordkunskapsstunden, in på IMGD (Integrative Model of Group Development) och förklarade grupp-processen enligt Susan Wheelers teorier. Mycket kortfattat. Sedan fick eleverna lista goda ledaregenskaper och vi diskuterade demokratiskt ledarskap kontra auktoritärt ledarskap, laisse faire och eleverna fick skatta sig själva som ledare på en 10-gradig skala: Demokratiska eller auktoritära.

Sedan genomförde vi två utvärderingsrundor: Under den första utvärderade gruppledaren sin egen ledar-insatts under veckan, och gruppmedlemmarna utvärderade sin egen arbetsinsats. I runda nummer två utvärderade gruppledarna gruppens arbete under veckan och gruppmedlemmarna utvärderade gruppledarens insats. Vi använde metoden 3+ och Delta (Typ 2 stars and a wish). Jag samlade in alla utvärderingarna och sammanställde gruppledarnas utvärderingar av gruppens arbete för oss fröknar och sammanställde gruppmedlemmarnas anonyma utvärderingar av sina ledare och skickade den till dem.

Överlag hade alla utvärderat på ett väldigt genomtänkt och konstruktivt sätt; både för sig själv och för varandra. Ledarna fick många goda tankar att ta med sig, mest positivt men också en del förbättringsområden. Nästa vecka har de chansen att välja en ny ledare. Förhoppningsvis tar flera chansen att träna sitt ledarskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar