onsdag 24 november 2010

Bara för att...

... eleverna får datorer är det inte ok att lämna dem ensamma med sitt lärande. Det är inte ok att lämna över allt ansvar till eleven, och det är absolut inte ok att låta eleven isolera sig i sitt lärande. Lärande sker bäst och mest effektivt i grupp, där man diskuterar och befäster sina kunskaper tillsammans. Det kan man göra med varsin dator, om man uppmuntras att använda dessa tillsammans med andra, eller med några få datorer, om man inte har tillräckligt. Ni som inte är så lyckligt lottade som oss: Låt för guds skull inte barn och ungdomar turas om vid datorerna! Lär dem samarbeta kring problemlösning och fakta insamling!

Scoutmetoden, scouternas speciella pedagogiska tanke, sätter arbetet i den lilla gruppen högst: För vi lär oss av och fördjupar vårt lärande tillsammans med andra - Elevens kapacitet är fantastisk, och tillsammans kan de lära mer och djupare än någon som lämnas att lösa individuella uppgifter, med eller utan dator. En elev som lär själv, med stöd av läraren lär sig sämre än om hen får diskutera med läraren och förmodligen ännu bättre om hen får diskutera med sina kamrater med stöd av läraren.

Den är filmen är fantastisk inspiration, och nästan för bra för att vara sann. Och så är den underhållande också!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar