söndag 14 november 2010

En-till-en och nationella prov ... eller inte...

På onsdag är det nationellt prov i svenska och många av eleverna hoppas naturligtvis på att få skriva provet på dator. Och det hoppades jag också att de som ville skulle få, speciellt som vissa av mina elever knappt har en läslig handstil ens om de ska skriva ett vykort, och än mindre om de måste få ihop en sida eller mer... utan att för den skull ha läs och skriv-svårigheter; det är bara det att några av dem inte har skrivit mycket för hand under sitt liv - sådan är utvecklingen, sådan är tiden vi lever i.

Den första kollen visade att det inte fanns något hinder att skriva just det nationella provet i svenska på dator. Vi gjorde bedömningen att det var lämpligt att pröva i höst, eftersom bara tre klasser är berörda, och pratade med rektor, som var positiv. Vi drog upp tydliga riktlinjer och tänkte igenom hur vi skulle minimera risken för fusk. Men sedan blev det krångligt:

Vid närmare granskning visade det sig att Skolverkets råd skrivits utifrån antagandet att eleverna skriver på skolans datorer, datorer som inte sparar något lokalt och där inte eleven har något sparat på; alltså en TERMINAL, inte en dator. Det finns inte en chans att vi kan garantera att eleven inte sparar sitt arbete på datorn, eller skriver av en uppgift ur provhäftet. Det finns en risk, ja, att eleven under den en månad långa förberedelsetiden laddar ner en artikel, eller samlar citat på det synnerligen ohemliga temat, eller skrev ett utkast som skulle kunna vara till hjälp om eleven i förväg kände till uppgifterna.

Med tanke på att vissa förutspår att nästan hälften av Sveriges elever kommer att ha tillgång till en personlig dator inom tre år, så kanske det är dags för Skolverket att se över hur man distribuerar sina nationella prov. Provförfarandet har inte ändrats nämnvärt på trettio år, men det har världen. Inte ens de flesta av oss som undervisar skriver några längre texter med penna och papper, och vi kräver i vanliga fall av eleverna att de ska bearbeta sina texter och renskriva dem på datorn för att de ska bli så lättlästa och bra som möjligt, att de ska använda sig av stavningskontroll och andra hjälpmedel, men ändå tar vi i från dem detta när de ska skriva kursens största prov!

Jaja, det är något för SVEA att driva. Tycker jag. Men Björkis och grabbarna vill ju ha skolan som den var för 50 år sedan, så det är väl för mycket att hoppas....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar