fredag 6 maj 2011

Uppgiftsidé genom sociala nätverk

Användningen av sociala nätverk i skolan är ett omdebatterat kapitel och kan medföra vissa svårigheter, men i princip alla elever är på en eller flera sociala nätverkssajter. Varför inte lära dem att dra nytta av dem för sitt lärande?

En vanlig uppgift i skolan, i både matte och samhällsämnen, samt i det utgående projektarbetet och det kommande gymnasiearbetet, är att samla ett visst statistiskt underlag, lära sig sammanställa detta, presentera och dra slutsatser av resultatet. Facebook har ett mycket enkelt frågeverktyg som kan användas till detta.

Mina elever i år ett behöver lära sig rapportformatet. Det kommer de att få göra genom att läsa in sig på vad tidningarna säger i en aktuell fråga, exempelvis USAs attack mot Bin Ladens, eller någon annan fråga intressant för deras studieinriktning. Genom att formulera en fråga, t ex "Var det rätt av USA att anfalla Bin Ladens högkvarter?" eller "Var USAs attack mot Bin Laden ett brott mot folkrätten?" och lägga ut den i sitt nätverk på Facebook, eller i blogg på Blogger/Wordpress/sin hemsida och "automatiskt" få in ett statistiskt underlag medan de lägger tiden på litteraturstudier.

När en vecka gått kan de sammanställa sitt resultat och analysera det mot bakgrund av den litteratur de läst och skriva en kort rapport med dess alla delar - ingen onödig lektionstid har lagts på att springa runt och leta frivilliga till att fylla i enkäter som sedan ska sorteras och bokföras = inlärningen har effektiviserats. (Det finns naturligtvis andra vinster med att springa runt och leta frivilliga som vill fylla i enkäter, men det kan man ju ta nästa gång man ska göra en undersökning - nu var det ju rapportskrivningen som var uppgiftens syfte)

På projektarbetsredovisningarna igår rekommenderade en av eleverna Google Forms för enkäter och lovprisade dess enkelhet och anonymitet. Jag hoppas att fler elever inser nätenkäternas storhet. Begränsningen är att du ibland kan få svårt att använda dem utan trådlöst nätverk - men jag tror att det går att lösa i Google Docs off-lineläge. Om man kan Excell så kan man naturligtvis göra en snygg enkät i Excell (eller annat kalkylprogram) och bli oberoende av uppkoppling. Jag ser framför mig att skolan har ett antal läsplattor till utlåning för sådant....

Nä, nu svamlar jag! Dags att börja jobba på riktigt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar