söndag 20 mars 2011

Det är när den tragiska verkligheten tränger på som det blir riktigt roligt...

Trots våra eviga ansträngningar för att uppmuntra elevernas nyfikenhet och kreativitet, samtidigt som vi försöker förbereda dem för vidare studier och ett arbetsliv som ännu inte är helt och hållet lustbetonat och helt flexibelt ser vår vardag allt för ofta ut som i nedanstående lilla klipp. Ja, det är inte speciellt ofta vi svär åt våra elever, men för övrigt är konversationen klockren!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar