torsdag 13 januari 2011

De där glasögonen...

BETT-mässan är som de flesta andra mässor: Stor, stökig, överväldigande med dyrt kaffe och halvtaskig mat. Men där finns också en uppsjö av tekniska resurser; två jättelika mässhallar fyllda av ITK för skolbruk. Här finns allt från kameraövervakningssystem, närvaro- och uppförande- (!) program, till SMART-bord för dagisbruk, 3D-filmer för levande naturkunskapundervisning, matematikinspiration, SIM-spel, specialpedagogiska program, animationsprogram... listan är oändlig! Många av de stora läromedelsförlagen var representerade, bl a svenska Natur och Kultur, som insett att många svenskar var på plats, liksom Channel4 och BBC, som båda har "UR"-verksamhet.

Vi som inte har budgetansvar glider omkring och samlar information och inspiration att ta hem till kollegorna, med de olika glasögon som Kerstin Angel och Kristina Björn bett oss ta på. Vi provar interaktiva "mentometrar", rullstolsanpassade interaktiva WhiteBoards, digitala skrivplattor för handstilsträning med hjälp av textigenkänningsprogram, voice-to-text, skolbibioteksterminaler, upplevelsespel, dansmattor och lärplattformar. Överväldigande och fantastiskt: Här finns lärverktyg som man inte kunnat ana, och administrationssystem som man inte visste behövdes.

Efter att ha besökt några av de läromedelsproducenter vars resurser jag ibland använder, valde jag att ta på mig gladglasögonen: Och det var inte svårt att hitta roliga resurser! Och jag blev oerhört glad över att se att de lärresurser som erbjöds i så liten grad var individuella "nörd-resurser" utan man verkar ha insett att lärande är en kollektiv process, och att kreativt lärande sker genom diskussion och gemensam problemlösning. 

Roligast hade jag i Qiuzdoms monter. Quizdom gör röstningssystem: Eleverna, eller konferensdeltagarna eller vilka det nu är, har en liten apparat som de kan svara på föreläsarens frågor med, eller ställa egna till föreläsaren. Vi i publiken tävlade mot varandra i en frågesport där vinnaren, dessvärre inte jag, vann en klassuppsättning värd 30. 000! Det var skoj att direkt få feedback på vad man svarade och se hur snabba alla andra var. Synnerligen interaktivt! Jag insåg också hur jag kan använda Yacapaca (som har en liknande funktion, men är gratis) nu när eleverna har egna datorer... Här ska experimenteras!

Anna W och jag hittade också ett SMARTbord för tidigare åldrar, men vi var 6 vuxna som stod runt bordet en god stund och spelade samarbetsproblemlösningsspel. Huvudräkningen var väl ingen match, men att tillsammans bestämma vem som satte ner vilket antal fingrar för att vi gemensamt skulle kunna svara på uppgiften!

Matematikresurser var stort. Många, många betaltjänster för både skolor och hem visade sina produkter. Det mesta är web-baserat och därför oberoende av vilken plattform man jobbar genom.  Jag hittade också en lovande spelproducent, en dansk firma som producerat en serie spel som heter Global Conflicts, som lyfter sex problemområden i världen. De vill jag utvärdera. Spelen är en prenumerationstjänst, som kostar ca 7000 om året för en skola i vår storlek, vilket gör en tia per elev per spel: Ett billigt läromedel om det ger eleverna förståelse för varför man inte bara kan avskaffa sweat shops och knarkhandel...

När jag ätit min hutlöst dyra macka och gått ytterligare ett varv runt mässan, och köpt några fantastiskt lowtech grammatik-hjälpmedel i form av färgglada blommor med förkortningar, konjunktioner och kluriga stavningar på, tog jag tåget tillbaka in till centrum för att hoppa på bussen till Oxford, där jag tillbringade kvällen i luuuugn och ro med mina goda, goda vänner medan det övriga sällskapet roade sig på indisk restaurang och musikal. Det orkade inte jag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar