tisdag 12 april 2011

På Tänk om!

Andra dagen på Tänk om! Gårdagen var flummigt intensiv, men vi lyckades producera en uppgift som svarade både mot skolverkets nya styrdokument, 21st century skills och Bloom's revised taxonomy. Efter vissa justeringar och klargöranden kan ni hitta den här.

Annars bara äter och äter man. Och dricker kaffe.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar