fredag 29 april 2011

Svårigheten med att förändra ett arbetssätt

Klippet nedan handlar inte om undervisning, utan om ett närbesläktat pedagogiskt arbete, nämligen regissörens. Tommy Bergengren berättar underhållande om Bergmans försök att anamma ett nytt arbetssätt och filosoferar kring sätt att regissera. Slutsatserna man kan dra är att det krävs tålamod, uthållighet och styrka att orka förändra sig själv och andras inställning till metoder, och att det krävs situationsanpassade metoder: Ingen metod är alltid rätt!Tack, Anders K, för tips och inspiration!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar